Authorization

Forgot password?

Return & Refund

1. Vastavalt Eesti Vabariigi tarbijakaitse seadusele (26.04.12, nr.1-1/12-019) ei laiene garantii-ja tagastamisõigus kiirestiriknevatele kaupadele, mille hulka kuuluvad ka lilled.

2. 14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul (võs § 53 lg 4) mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi); mis on kiiresti riknev.